پرفورمنس مارکت

Showing all 5 results

بازارچه دیجیتال مارکتینگ

پرفورمنس مارکت با افزایش دسترسی افراد به اینترنت و رشد روزافزون آن، روند بازاریابی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بازاریابی همواره در جهت برقراری ارتباط با مخاطبان در مکان و زمان مناسب بوده است. امروزه، این به این معناست که شما باید مخاطبان را در محیطی که وقت خود را در آن سپری می‌کنند، به عنوان هدف قرار دهید؛ به عبارت دیگر، در فضای اینترنت. بنابراین، بازاریابی آفلاین دیگر به همان اندازه قوی و مؤثر نخواهد بود و شما باید به سمت بازاریابی دیجیتال حرکت کنید.